Sadržaj

 

NARUDŽBA

Naručite pretplatu za 12 mjeseci po cijeni 58,25 kn mjesečno. 

Glavni urednik
Glavni urednik

On-line knjiga Obračun plaća javnom sektoru nudi prikaz mnoštva situacija s kojima se susrećete u svakodnevnom poslovanju te nudi jednostavna rješenja istih.

Zbog iznimno složene regulative, raznolikosti javnih službi i brojnosti propisa koji se često mijenjaju, u ovoj online fokus je na temi obračuna plaća. U nastavku teksta nastojat će se prezentirati specifičnosti radnih odnosa državnih i javnih službenika i namještenika, te uređenje njihovih plaća i materijalnih prava.

Osim što je područje javnih službi iznimno razgranato jer ga čine različite djelatnosti, regulativa je također iznimno složena, sastoji se od brojnih zakona, pravilnika, uredbi, odluka, temeljnih kolektivnih ugovora, granskih kolektivnih ugovora, tumačenja i ostalog, a kada se tome dodaju još opći propisi o radu i porezni propisi stvar se još dodatno zakomplicira. Uz navedeno, neki osnovni pravni akti vezani za javne službe uskoro prestaju važiti.

Uvažavajući navedena ograničenja i napomene, u nastavku će se nastojati ukratko prezentirati osnovne pravne temelje radnih odnosa, obračuna plaća i materijalnih prava zaposlenih u državnim i javnim službama uz nekoliko primjera iz prakse.

Online vodič kroz redovno ažuriranje odgovara svim trenutnim zakonskim promjenama.

Što se nalazi u online knjizi?

Glavni dijelovi onilne knjige su:

Sadržaj:

 • Uvod
 • Državni službenici i namještenici
 • Javni službenici i namještenici
 • Zasnivanje i prestanak radnog odnosa u državnoj i javnoj službi
 • Klasifikacija radnih mjesta u državnoj službi
 • Način obračuna plaća zaposlenih u državnim i javnim službama
 • Obračun plaća državnim službenicima i namještenicima
 • Obračun plaća javnim službenicima i namještenicima
 • Neka materijalna prava zaposlenih u javnim službama
 • Otpremnine
 • Jubilarna nagrada

Koje su prednosti online knjige?

 • brz i jednostavan pristup informacijama,
 • aktualnost sadržaja,
 • mogućnost printanja pojedinačnih članka ili slanja mailom,
 • redovno ažuriranje svih zakonodavnih promjena,
 • moderna tražilica koja se temelji na Google načinu pretraživanja.

Glavni autor:

mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovlašteni revizor, diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Nakon završenog studija radno iskustvo stjecala je u trgovačkim društvima na poslovima iz djelokruga računovodstva, financija i kontrolinga, te izrade investicijskih projekata, gdje je napredovala do voditelja odjela. 2003. godine stekla je zvanje internog revizora za područje gospodarstva.  2005. godine položila je ispit i stekla zvanje ovlaštenog revizora, te od tada radi u revizorskim tvrtkama na poslovima revizije financijskih izvještaja, poslovanja i poreznog savjetovanja. 2012. godine magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na poslijediplomskom znanstvenom studiju Financije poduzeća. Objavila je nekoliko znanstvenih i stručnih radova i izlagala na nekoliko znanstvenih skupova. Područje stručnog i znanstvenog interesa joj je oporezivanje dobiti  trgovačkih društava, međunarodno oporezivanje i oporezivanje dohotka.

struč. spec. oec. Ivan Vidas radno iskustvo krenuo stjecati kao specijalist za obračun plaća i drugog dohotka  u velikim poslovnim sustavima da bi danas karijeru gradio u svijetu financija u međunarodnom okruženju. Kao menadžer kompanije koja se bavi računovodstvom, obračunom plaća i HR -om svakodnevno se bavi pitanjima privlačenja novih zaposlenika, kreiranja financijskih paketa, provođenja intervjua, razvoja djelatnika te sveopćom HR – politikom. Autor je brojnih članaka iz područja financija, HR-a i radnog prava koji su objavljeni u vodećim časopisima koji pokrivaju ta područja. Aktivan je mentor pripravnicima i osobama bez radnog iskustva koje zanima svijet financija i radnog prava. Od strane njemačke certifikacijske kuće dodijeljen mu je certifikat stručnjaka za radno pravo.


NARUDŽBA

 

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: