Input:

Rekapitulacija kriterija za isplatu dnevnica temeljem navedenih kolektivnih ugovora

8.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.4 Rekapitulacija kriterija za isplatu dnevnica temeljem navedenih kolektivnih ugovora

Mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Nastavno se daje pregled kriterija za ostvarivanje materijalnog prava na isplatu dnevnica na službenom putu temeljem odredbi članka 55. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i članka 63. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, kako slijedi:

Redni broj Opis Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 112/17, 12/18, 2/19 - Dodatak I i 119/19 - Dodatak II) Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/18, 47/18 i 123/19) 
1.  Kriterij upućivanja na službeni put  puna naknada prijevoznih troškova, dnevnice i naknada punog iznosa hotelskog računa za spavanje  puna naknada troškova prijevoza, dnevnica i naknada punog iznosa troškova smještaja, sukladno Uredbi Vlade RH  
2.  Kriterij putni nalog  nalog za službeno putovanje mora se izdati najmanje 24 sata prije putovanja u kojem mora biti naznačeno odobreno prijevozno sredstvo  Čl. 63.7 službeno putovanje  
3.  Kriterij dnevnica  
  • - visina dnevnice za službena putovanja u RH iznosi najmanje 200,00 kuna
  • - za službena putovanja u inozemstvu dnevnica se isplaćuje u visini propisanoj Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna
 
  • - dnevnica iznosi 200,00 kuna po danu
  • - ako dođe do promjene poreznih propisa kojima se neoporezivi iznos dnevnice povećava, od dana primjena toga propisa toliko se povećava iznos dnevnice
  • - dnevnica za putne troškove u inozemstvo obračunava se na način kao što to pripada zaposlenima u državnoj upravi
 

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: