Input:

Otpremnine

8.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.1 Otpremnine

Mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (NN 28/18, 47/18 i 123/19) definirani su otkazni rokovi i otpremnina. Člankom 46. određeno je da kad otkazuje zaposlenik, otkazni rok iznosi najviše mjesec dana, ako se zaposlenik i poslodavac drukčije ne dogovore. Nadalje, svakom zaposleniku, kojemu poslodavac otkazuje, a razlog otkaza nije skrivljeno ponašanje zaposlenika, pripada otpremnina u skladu sa Zakonom o radu. Iznimno zaposleniku s 30 i više godina staža kod istog poslodavca (pod istim se poslodavcem smatra staž u svim javnim službama zajedno), isplaćuje se povlaštena otpremnina u visini najmanje 65% prosječne mjesečne bruto plaće, isplaćene zaposleniku u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada. Međutim, ako zaposleniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu nije isplaćivana plaća, već naknada plaće prema posebnim propisima, ili mu


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: