Input:

Klasifikacija radnih mjesta u državnoj službi

8.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.2 Klasifikacija radnih mjesta u državnoj službi

Mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Klasifikacija radnih mjesta u državnoj službi određena je u petom dijelu Zakona o državnim službenicima. Članak 74. Zakona definira da se radna mjesta klasificiraju prema standardnim mjerilima za sva državna tijela, a to su: potrebno stručno znanje, složenost poslova, samostalnost u radu, stupanj suradnje s drugim državnim tijelima i komunikacije sa strankama, stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka. Klasifikacija radnih mjesta predstavlja osnovu za uređivanje sustava plaća u državnoj službi, te osigurava izvršenje upravljačkih i izvršnih poslova kroz sljedeće kategorije:

  1. radna mjesta rukovodećih državnih službenika,
  2. radna mjesta viših državnih službenika,
  3. radna mjesta nižih državnih službenika.

Sukladno čl. 75 službeničke odnose.

Detaljnu razradu radnih mjesta unutar svake kategorije utvrdila je Vlada Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN br. 37/2001, 38/2001 – ispravak, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – ispravak, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004 – ispravak, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013, 25/2013, 52/2013, 96/2013, 126/2013, 2/2014, 94/2014, 140/2014, 151/2014, 76/2015,100/2015, 71/18 i 73/19). Kao što se vidi po broju objava u Narodnim novinama, Uredba se mijenjala i dopunjavala iznimno mnogo puta, što značajno otežava njenu primjenu i tumačenja. Uredbom se propisuju jedinstveni nazivi radnih mjesta na kojima se upravlja pojedinim ustrojstvenim jedinicama u državnim tijelima (položaji), jedinstveni nazivi radnih mjesta u državnim tijelima te posebni nazivi radnih mjesta u pojedinim upravnim područjima ili državnim tijelima, te stručni uvjeti koje moraju ispunjavati službenici i namještenici za raspored na ta radna mjesta i koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta. Ovdje nema svrhe detaljnije obrađivati niti navoditi nazive radnih mjesta i njihove koeficijente, jer ih ima iznimno mnogo i propisani su za sva radna mjesta i položaje na kojima se upravlja pojedinim ustrojstvenim jedinicama u državnim tijelima, ministarstvima,


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: