Input:

Javni službenici i namještenici

8.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.3 Javni službenici i namještenici

Mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Zakonom o plaćama u javnim službama (27/2001 i 39/2009.) definirane su javne službe kao javne ustanove i druge pravne osobe kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i javne ustanove kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Pod javnim službama smatra se zdravstvo, obrazovanje, socijalna skrb i djelatnost kulture.

Budući da su javne službe vrlo raznolike, svaka djelatnost ima posebne zakone i propise kojima je regulirana, pa se tako


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: