Input:

Državni službenici i namještenici

8.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.2 Državni službenici i namještenici

Mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Radni odnosi u Republici Hrvatskoj određeni su Zakonom o radu (NN 93/2014, 127/2017, 98/19), ako nije drukčije određeno drugim zakonom ili međunarodnim ugovorom.

Zbog posebnosti službeničkog odnosa, osim Zakona o radu, kao osnovnog propisa, na radne odnose državnih službenika i namještenika primjenjuju se i posebni zakoni, prije svega Zakon o državnim službenicima (NN 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19). Normativni akti koji uređuju problematiku radnih odnosa i plaća državnih službenika mijenjaju se često, a ista se problematika dodatno definira i brojnim uredbama, odlukama, kolektivnim ugovorima, što doprinosi pravnoj nesigurnosti u pravilnoj i sveobuhvatnoj primjeni svih mjerodavnih propisa. Osnovni propisi koji se primjenjuju na radne odnose, plaće i materijalna prava državnih službenika i namještenika navedeni su na internetskim stranicama Ministarstva uprave i daju u nastavku1:

 • - Zakon o državnim službenicima (NN 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17 i 70/19)
 • - članci 108. – 112. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (NN 27/01), koji se primjenjuju temeljem članka 144. Zakona o državnim službenicima
 • - Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 92/05, 131/05, 140/05, 81/06, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 65/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18 i 73/19)
 • - Uredba o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi (NN 74/02, 58/08, 119/11, 33/13, 65/15 i 2/17)
 • - Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 78/17 i 89/19)
 • - Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi (NN 77/07, 13/08 i 81/08)
 • - Pravilnik o jedinstvenim standardima i mjerilima za određivanje naziva i opisa radnih mjesta u državnoj službi (NN 116/07)
 • - Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika (NN 10/07)
 • - Uredba o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika (NN 77/07, 142/11 i 105/15)
 • - Uredba o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu i rada s nepunim radnim vremenom (NN 33/06)
 • - Uredba o upućivanju državnog službenika na rad izvan državne službe (NN 33/06)
 • - Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu (NN 96/17)
 • - Odluka o ustrojavanju službeničkih sudova i višeg službeničkog suda (NN 102/18)
 • - Uredba o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (NN 100/11)
 • - Uredba o postupku i kriterijima ocjenjivanja državnih službenika (NN 133/11)
 • - Etički kodeks državnih

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: